Servicii de audit

In conformitate cu legislatia interna din Romania, cat si cu cea europeana si internationala, auditarea derularii contractelor de finantare se efectuaza de catre auditori financiari independenti, respectiv auditori financiari inscrisi in registrul CAFR (Camera Auditorilor Financiari din Romania).

logo CAFR

Dex Accounting face parte dintre auditorii autorizati de catre CAFR sa desfasoare activitati de audit financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, in conformitate cu protocolul incheiat intre Ministerul Fondurilor Europene si CAFR.

Serviciile de audit oferite de firma Dex Accounting sunt:

 • Audit financiar al situatiilor financiare anuale
 • Audit intern
 • Auditare fonduri structurale
 • Misiuni de revizuire a situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare interimare
 • Alte misiuni si servicii profesionale in conformitate cu standardele internationale in domeniu si cu reglementarile adoptate de CAFR

Responsabilitatea managementului este aceea de a proteja bunurile organizatiei. Procedurile stricte de management al riscului sunt intocmite pentru a ajuta managementul sa puna bazele unei aparari tactice a companiei.
Dex Accounting va poate ajuta sa va eliberati de aceste responsabilitati si sa va cresteti eficienta afacerii dumneavoastra prin serviciile de audit intern si prin verificarile sistemelor de afaceri.
Munca noastra va consta in:

 • Identificarea metodelor de intarire si imbunatatire a politicilor si procedurilor operationale
 • Evaluarea eficientei utilizarii bunurilor
 • Identificarea proceselor importante si asigurarea ca ele functioneaza in mod eficace
 • Asigurarea ca programul existent de control este respectat
 • Identificarea punctelor slabe in practicile curente si oferirea de sfaturi practice in vederea imbunatatirii activitatii

Prin acest serviciu, auditorii Cabinetului ofera managerilor o imagine tehnica asupra modului in care s-au desfasurat finantarile din fonduri europene. Procedurile de auditare sunt conforme cu prevederile Standardelor Internationale de Audit aplicabile. Lucrarile de audit se efectueaza conform termenelor contractuale si tinandu-se cont de termenele de transmitere a rapoartelor catre organismele de finantare.

Auditul este obligatoriu in cazul finantarilor europene; cu toate acestea doar o evaluare riguroasa va garanta atat rambursarea cheltuielilor efectuate, cat si eliminarea riscurilor de a returna fondurile primite si utilizate pentru cheltuieli neeligibile.
De asemenea, auditul verifica eligibilitatea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului si confirma eligibilitatea sumelor solicitate la rambursare.

Auditorul poate efectua recomandari privind modul de imbunatatire a activitatii in cadrul proiectului. Chiar si in cazul companiilor mai mici care gestioneaza proiecte cu finantare europeana, acest serviciu este deosebit de util, verificand eligibilitatea cheltuielilor si modul de utilizare fondurilor.

Auditorii au obligaţia şi responsabilitatea de a parcurge toate etapele realizarii unei astfel de evaluari:

 • Planificarea, controlul si tinerea evidentei
 • Evaluarea sistemelor de contabilitate si controlul intern
 • Probele de audit
 • Raportarea
Dupa aceste etape, auditorul emite un raport privind modul de respectare a clauzelor de finantare si este responsabil cu raportarea asupra respectarii contractului. Daca organizatia care a primit fondurile are anumite cerinte speciale referitoare la audit, auditorii fac referire si la aceste cerinte.

Rapoartele de audit ce vor fi emise vor contine:

 • Analizarea si verificarea naturii, legalitatii si corectitudinii cheltuielilor
 • Verificarea folosirii sumelor primite ca avans
 • Auditul conturilor tertelor parti
 • Confruntarea cheltuielilor cu conturile special desemnate si cu bugetul proiectului

Obiectivul unei revizuiri a situatiilor financiare interimare este de a ne permite pe baza unor proceduri, care nu ofera toate probele cerute intr-un audit, sa sesizam vreun aspect care ne determina sa credem ca situatiile financiare nu sint intocmite, sub toate aspectele semnificative in conformitate cu cadrul de raportare financiara aplicabil.

O revizuire a situatiilor financiare interimare consta in realizarea de interviuri, in special cu persoanele responsabile pentru situatia financiar contabila si in aplicarea procedurilor analitice, precum si a altor proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este mai redusa decat cea a unui audit efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si, prin urmare, nu putem sa obtinem asigurarea ca vom sesiza toate aspectele semificative care ar putea fi indicate in cadrul unui audit.

O misiune de revizuire furnizeaza un nivel moderat de asigurare conform careia informatiile care fac obiectul revizuirii nu contin denaturari semnificative, aceasta situatie fiind exprimata sub forma unei asigurari negative.

Plafonul minim de timp recomandat de Camera Auditorilor Financiari este atribuit pentru o firma astfel:

 1. Planificarea si documentarea auditului: 30 ore
 2. Controlul intern si riscul legat de controlul intern: 60 ore
 3. Proceduri de fond: 120 ore
 4. Finalizarea lucrarilor de audit: 30 ore
De asemenea, valoarea orara minim acceptata de CAFR este de 100 lei.